The Museum of National History, Frederikborg Castle

Det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg Slot

THE OFFICIAL HOME PAGE 

OF LARS ANDERSENA NEW LEVEL OF ARCHERY
World records and beyond
Artist

Kunstmaler
Archer

Bueskytte

The Royal Copenhagen Shooting Society

Den Kongelige Danske skydebane
Lars Andersen is a Danish
 painter, author and archer

Lars Andersen er en Dansk
kunstner, forfatter og bueskytte


Portrait of Crown Prince Frederik, Trapholt Museum
Her Majesty Queen Margrethe II opened the exhibition

Portræt af Kronprins Frederik, Trapholt Museum
Hendes Majestæt Dronning Margrethe II åbnede udstillingen